Veri Tabanı Nedir?

Date : 28.11.2018 Etiket : Database - Veri Tabanı Görüntüleme : 23

Alternate Text
Metehan Koray DURMUŞ

1995 Kocaeli doğumlu ve halen Kocaeli'de yaşamakta. Lisans eğitimini Makü'de YBS Bölümü'nde tamamladı. Yazılımı tercih etti ve halen yazılım üzerine çalışıyor. Fakat kahve sevmeyen bir yazılımcı. Spor ve Futbol düşkünü ve az buçuk yorumlama yeteneği ile blogger.  Daha Fazla...


Veri Tabanı Nedir?

Veri tabanı, birbiriyle ilişkili bilgilerin bir arada tutulduğu sistemlere verilen isimdir. İngilizce karşılığı Database’tir. Yazılımcıların ürettiği bazı yazılımlar da veri depolama işlemleri yapabilir. Fakat veri tabanını diğer türdeki yazılımlardan ayıran ise veri tabanının yapılacak işlemleri çok hızlı bir şekilde yapmasıdır. Verilerin düzenli şekilde tutulması, bilgilere istendiği anda erişim sağlanabilmesi, bilgilerin yönetimi, yeni bilgilerin eklenmesi, bilgiler üzerinde güncelleme yapmak ve gerektiğinde silmek gibi işlemler veri tabanlarında yapılacak başlıca işlemlerdir. Bilgi artışıyla birlikte bilgisayarda bilgi depolama ve bilgiye erişim konularında yeni yöntemlere ihtiyaç duyulmuştur. Veri tabanları; büyük miktardaki bilgileri depolamada geleneksel yöntem olan ‘‘dosya-işlem sistemine’’ alternatif olarak geliştirilmiştir. Günümüzde geliştirilen yazılımlar, mobil uygulamalar veya web siteleri için mutlaka veri tabanlarına ihtiyaç duyulur. Veri topluluğunun artması ile birlikte küçük işletmelerin dahi bünyesinde barındırdıkları bilgileri veri tabanlarına işlemeleri, gerektiğinde sorgular yazıp istedikleri bilgilere hızlı erişim sağlamaları kaçınılmaz hale gelmiştir. Veri tabanları sadece veri tabanı ile uğraşan veya yazılım sektöründe çalışan kişilerin karşılaştıkları programlar değildir. Gündelik hayatta nüfus müdürlüklerinde, okul, banka, hastane sistemleri gibi binlerce kişiler arasından kişilere ait bilgilere erişim sağlanması ve bunların hızlı şekilde gerçekleştirilmesi veri tabanları sayesinde olur. Bunlara E-Devlet sistemine erişim sağlamamızdan telefon rehberinde ki kişilere ulaşmamız da dahildir. Veri tabanı sistemlerinde ilişkisel veri tabanı yönetim sisteminin kullanılması bizlere yarar sağlamaktadır. İlişkisel veri tabanı yönetim sistemi; verilerin tablolarda satır ve sütunlar halinde tutulmasını sağlayan yüksek veri tutarlılığına sahip veri depolama sistemidir. İlişkisel veri tabanlar çeşitli tablolar arasında organize edilen verilerden oluşan veri tabanı olarak açıklayabiliriz. Farklı tablolar üzerindeki veriler anahtarlar yardımı ile birbirine bağlanabilirler ve tablolarda ki anahtar sütunlar sayesinde herhangi bir sorgulamada birden çok tabloda ki veriler birlikte görüntülenebilir.

Veri Tabanı Yönetim Sistemi Yazılımları ve Anahtar Bilgiler

En çok kullanılan veri tabanı yönetim sistemi yazılımlarına MsSQL, MySQL, Oracle, Microsoft Access, Advantage Database, FileMaker, PostreSQL, Sybase, Berkeley, Firebird örnek verilebilir. Tablolar; veri tabanının temel nesnesidir. Bilgilerin asıl tutulduğu yerlerdir. Bir veri tabanında birden çok tablo bulunabilir. Sorgular; veri tabanında var olan nesneler ve veriler üzerinde işlem yapmak için kullanılan veri tabanı nesneleridir. Formlar; tablolara bilgi girişini kolaylaştıran ve daha anlaşılır hale getiren nesnelerdir. Raporlar; tablolardaki bilgileri kağıda dökmek için sayfa dizaynlar oluşturmak için kullanılırlar. Makrolar; veri tabanında birden çok adımdan oluşan işlemleri bir adımda yapabilmeyi sağlayan program parçasıdır. Veri türleri; verinin girileceği alanda ki veri türünü temsil eder. Sık kullanılan veri tipleri; metinsel veri tipleri, Binary(İkilik) veri tipleri ve sayısal veri tipleridir. Ayrıca parasal veri tipleri, tarih-zaman veri tipleri de sıkça kullanılmaktadır. Metinsel veri tiplerine; char, varchar, nvarchar, text örnek olarak gösterilebilir. Binary veri tiplerine; varbinary, image, varbinary Sayısal veri tiplerine ise smallint, int, bigint, float örnek verilebilir. Parasal veri tipleri; smallmoney, Money ve tarih-zaman veri tiplerine de date, datetime, smalldatetime, time örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca belirttiğimiz veri tipleri başlığında inceleyemediğimiz farklı veri tipleri de mevcuttur. Bunlara Xml, geometry, geography örnek verilebilir. Xml; xml türünde hiyerarşik verileri saklamak için kullanılır. Geometry; Geometrik şekillerin en, boy, yükseklik verilerini saklar. Geography: Coğrafi koordinatları ve gps verilerini tutmak için kullanılır.